SGHS > Tietoa seurasta

Tietoa Suomen golfhistoriallisesta seurasta

   
LISÄTIETOA
» SGHS:n säännöt(pdf)

» Vuosikirja 2022 (pdf)
» Vuosikirja 2021 (pdf)
» Vuosikirja 2020 (pdf)
» Vuosikirja 2019 (pdf)
» Vuosikirja 2018 (pdf)
» Vuosikirja 2017 (pdf)
» Vuosikirja 2016 (pdf)
» Vuosikirja 2015 (pdf)
» Vuosikirja 2014 (pdf)
» Vuosikirja 2013 (pdf)
» Vuosikirja 2012 (pdf)
» Vuosikirja 2011 (pdf)
» Vuosikirja 2010 (pdf)
» Vuosikirja 2009 (pdf)
» Vuosikirja 2007/2008 (pdf)


MUUT AIHEET
»Liittyminen SGHS:aan

Seuran tavoitteena on edistää ja tukea golfin historian harrastusta Suomessa, toimia golfiin liittyvän keräilyn edistämiseksi, tukea ja edistää golfmuseon perustamista Suomeen, ja olla mukana tukemassa historiallisilla välineillä tapahtuvaa golfin pelaamista. SGHS toimii yhteistyössä vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Edellä lueteltujen tavoitteiden toteuttamiseksi SGHS voi järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia jäsenilleen ja tiedottaa toimintaansa liittyvistä asioista.
Seuran jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka tuntee nuo edellä luetellut tavoitteet itselleen läheisiksi. Henkilöjäsenten lisäksi SGHS voi hyväksyä tarkoitusperiään tukevia yksilöitä tai yhteisöjä kannatusjäseniksi. Jäsenyyden edellytyksenä on hallituksen hyväksyminen ja kulloinkin voimassa olevien liittymis- ja jäsenmaksujen suorittaminen.

Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen Golfhistoriallinen Seura ry ja siitä käytetään lyhennettä SGHS. Kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

Suomen Golfhistoriallinen Seura perustettiin helmikuussa 2007 silloisen Wanhan Sataman golfharjoittelukeskuksen neuvotteluhuoneessa. Läsnä oli kymmenkunta asiasta kiinnostunutta golfaria.

 

© Suomen Golfhistoriallinen Seura